Sintring

Sintring innebär att fasta partiklar (i form av pulver) värms upp och sammanfogas till ett större föremål. Temperaturen når dock aldrig smältpunkten. Sintring kan också tillämpas på endast en partikel i syfte att reducera porer. De porer som blir kvar kan fyllas med olja genom impregnering och på så sätt bli självsmörjande. I materialtekniska termer säger man att sintring leder till att den specifika ytan minskar; den drivande kraften bakom detta är att en mindre specifik yta har mindre fri energi. Materialet blir därigenom tätare.

Hur går tillverkningsprocessen till?

Pulvret pressas under högt tryck till önskad form med hjälp av ett särskilt formgivande verktyg. Det pressade pulvret värms sedan upp vilket gör att partiklarna börjar reagera kemiskt med varandra för att förlora sina inbördes gränser och växa samman till en enda kropp.

Sintring är en metod för att tillverka metalldelar, tillsammans med till exempel fräsning och svarvning. Det kan också användas för att skapa keramiska och pulvermetallurgiska material, som används till kugghjul bland annat, och vid tillverkning av olika slags filter vilket är praktiskt då porositeten kan styras.

Låga kostnader

Fördelen jämfört med fräsning och svarvning är att sintring kräver inget eller mycket lite efterarbete. Detta till trots kan den användas för att skapa material som kräver hög styrka såsom turbinblad. Den alstrar heller inte något skrotavfall. Kostnaden hålls nere tack vare relativt låga verktygskostnader.

Sintring leder till ett rent och homogent material. Metoden är mångsidig då den kan användas för att tillverka material som inte kan tillverkas genom någon annan teknik. Då det inte kräver att smältpunkten för ämnet uppnås, kan det användas för formgivning av ämnen med hög smältpunkt såsom volfram och molybden.

Sintring kan också uppstå självmant i oönskade situationer, som i ångpannor, där höga temperaturer får aska att sintra fast på värmeväxlarytor; men även i naturen, där exempelvis porös kisel genomgår sintring i närheten av varma källor och gejsrar.