Metallersättning

I takt med materialvetenskapens framsteg ersätts metaller allt oftare med andra material, som till exempel kompositer (i form av formsprutad termoplast). Detta är önskvärt av många anledningar, utöver de ekonomiska och miljömässiga vinster som görs kan nämnas att bevara den geologiska mångfalden på vår planet. Detta i och med att vissa sällsynta metaller nästan har utplånats från jordens yta på grund av användning i hemelektronik som exempelvis mobiltelefoner. Forskning pågår för att finna material som kan ersätta dessa.

Fördelar med metallersättning

Fördelarna med detta är såväl miljömässiga som ekonomiska, då metaller kräver högre temperaturer för att bearbetas samt yt- och efterbehandling, något som kompositmaterial inte behöver genomgå, de blir klara för användning efter formsprutning. Transportkostnaderna för komposit är lägre då de har lägre densitet och därmed väger mindre. Utöver detta har komposit bra hållbarhet då det inte nöts lätt. Det har bättre utmattning än metall och hög styvhet. Det är oljebeständigt även vid höga temperaturer. Lägg därtill ljuddämpande egenskaper samt möjlighet till detaljerad design och preciserad funktionalitet – den relativt unga marknaden för metallersättningar framstår som ett revolutionerande inslag i materialindustrin!

Solceller

Bland de branscher som har haft störst nytta av integration av metallersättning kan nämnas fordons-, bygg- samt möbelindustrin. Vissa företag har specialiserat sig på att konvertera metalldelar till kompositdelar med motsvarande funktion. Utöver formsprutad termoplast kan även 3D-skrivare användas för framställning av plastbitar som ersättning för delar som tidigare enbart kunde tillverkas av metall. Solceller är ett annat exempel på ett område där ersättning av metall tillika sänkning av tillverkningskostnad kan ha en vitt spridd positiv effekt, då solpaneler för konvertering av energi både är miljövänligt och råvaran (solsken) kostnadsfri.

En annan aspekt på metallersättning är minskad stöldrisk. Då metaller är mer dyrbara kan ersättning av metaller på publika platser som exempelvis vägskyltar och järnvägskablar minska incitamenten för stöld.