Välkommen till Alingsås Formplast

Formsprutning av plast är vår specialitet!

För att tillverka plastdetaljer är formsprutning den vanligaste metoden. Framställningen utförs med en formsprutningsmaskin, som utgörs av tre delar: en sprutenhet, en formlåsningsenhet och ett formverktyg, det sistnämnda varierar med önskad slutprodukt. Processen liknar den vid tillverkning av chokladpraliner: materialet smälts, sprutas in i en form och stelnar.

Kort om formsprutningsprocessen

Smältningen av materialet, som består av plastkulor, sker i en upphettad cylinder (175-300°C), därefter doseras den flytande plasten genom formverktyget i omgångar. Doseringen sker under högt tryck. Processen är mycket delikat då plasten inte får stelna på väg in i formen; den blir då spröd och kan gå sönder. Formlåsningsenheten spelar en viktig roll som ventil i detta steg.

Stora volymer, komplicerade bitar och lågt pris. Formsprutning används ofta för tillverkning av mycket stora volymer plastdelar med hög detaljrikedom. Processen är till stor del helautomatisk vilket gör den kostnadseffektiv, och i många fall det bästa alternativet för denna typ av produktion.

Sandwichmetod

Plastmaterialens mångfald utnyttjas genom att flera olika material sprutas in simultant i formen, vilket leder till en skiktad produkt. Detta är fördelaktigt om man vill ha olika egenskaper i olika delar av plastdetaljen alternativt ha en så kostnadseffektiv produkt som möjligt – till exempel genom att investera i ett slitstarkt, dyrare ytskikt och ett billigare inre lager.

Hålrumsdetaljer

För plastdelar som kräver inre håligheter kan en inert gas sprutas in samtidigt som den flytande plasten. Resultatet är analogt från sandwichmetoden, men det inre lagret består av tomrum.

Formsprutning med flera material

Flera olika material sprutas in i formen för att skapa till exempel tangenter med siffror. Till skillnad mot för sandwichmetoden sker insprutningen av de olika materialen inte samtidigt.

Inlägg av dekorpapper

Används vid tillverkning av till exempel glassburkar med produktbeskrivning på locket. Ett förtryckt papper läggs i botten av formen; detta limmas sedan mot plastdetaljen vid insprutning.